Açık Ortaokul sınavları artık Cihanbeyli’de yapılacak.

     Açık Ortaokul öğrencileri geçmiş yıllarda sınavlara girmek için  Konya’ya gidiyorlardı. Ekonomik olarak da bir külfetin altına giriyorlardı. Açık Lise sınavıyla birleştirilen Açık Ortaokul sınavlarına girecek öğrenciler artık İlçe dışına çıkmayacaklar. 01 Temmuz 2017  tarihinde yapılacak olan Açık Ortaokul sınavları artık İlçemizde yapılacak.

Devam mecburiyetinin olmadığı test usulü her dersten 20 sorunun sorulduğu sistemde Açık Ortaokulu dışarıda bitirmek isteyenlerde  08-18 Mayıs 2017  tarihleri arasında kayıt yaptırabilecekler.

Kimler başvurabilir

  1. Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşından gün alanlar. Ancak; özel eğitime muhtaç, tutuklu hükümlü, ıslah evindekiler ve bir yıldan fazla süreli kamu görevlisi ebeveynine bağlı olarak yurt dışına çıkmak zorunda kalanlarda yaş sınırı aranmaz.
  2. İlkokul mezunları ve 4. sınıfı bitirenler,
  3. İlköğretim ya da ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıfından ayrılanlar,
  4. Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,
  5. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,

Detaylı bilgi almak isteyenlerin  673 4088  numaralı telefondan bilgi alabilecekleri ifade öğrenildi..