2020 yılı destekleme tebliği resmi gazetede yayımlandi

“Buna göre buğday arpa nohut mercimek ve mısır faturaları için son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 , pamuk faturaları için son başvuru tarihi 30 Mayıs 2021 ve sertifikalı tohum faturaları için son başvuru tarihi Haziran 2021 ama sertifikalı tohum fatura kesim tarihiniz 15 Ocak 2021 den önce olmalıdır. Faturalarınızı kestirmeyi unutmayınız. 

 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201125-13.htm linkini tıklayın.