İlçemizde çeşitli nedenlerle boş olan Okullara en az Yüksekokul mezunu olanlardan ek ders saat ücretli öğretmenler görevlendirilecektir Görev almak isteyenlerin 02 -06 Eylül 2013 tarihleri arasında istenen belgelerle Cihanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Görevlendirme tarihi Cihanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sayfasında yayınılacaktır.

İSTENEN BELGELER               :

1-Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesinin fotokopisi

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-Emeklilik kimlik kartı fotokopisi (Emekli ise)

4-Var ise Formasyon Belgesi veya Tezsiz Yüksek Lisans Diploması fotokopisi     ( Fen Edebiyat Fakültesi mezunları için geçerlidir)

5-Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

6-Fotoğraf   (1 Adet)

7-Sabıka Kaydı

8-Sağlık Raporu   ( Tek Hekim

NOT: İSTENEN BELGELERİN YARIM KAPAK DOSYAYA KONARAK 

  TESLİM EDİLECEKTİR.

 

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız