KÖYÜME DÖNÜYORUM

            Şehir hayatına geçiş sürecinden önce,kırsal hayat ve köy yaşantısı kesitlerini gözler önüne serildiğinde;mutlukların,paylaşımların,acıların,aynı hücrelerden çıktığı,farklı hücrelerde aynı dağıldığını görürüz.

             Köy ile şehir hayatında çok büyük maddi ve manevi farklılıklar vardır. Çoğu insan şehre, iş ve eğitim umuduyla göç etmektedir. Aslında şehre göç edenlere sorsanız çoğu, köyün şehir yaşamından daha rahat olduğunu söyleyeceklerinden emin olabilirsiniz. Bunun nedeni de kültürel yaşam ve maddiyattan kaynaklanır. Köyde komşuluk ilişkileri ve adetlerimiz ön plana çıkmış olması, şehirde ise her şey maddiyata dökülmesi insanların köy yaşantılarını özlemesine neden olmaktadır.

İnsanların şehre göç etme sebepleri kanımca;Köyde güvenlik eksikliği,İşsizlik,Eğitim güvencesi,Sağlık güvencesi,Akrabalara yakın olma isteği (herkes göç edince akrabalar şehirde daha sık görüşebiliyorlar, kimse köyde son kalan olmak istemiyor),Şehir hayatının sürekli reklâmının yapılıyor olması,Köylünün hakir görülmesi,Şehir hayatında daha çok olay ve etkinlik olması,Şehirde lüküs hayat rüyası…gibi nedenler dahada çoğaltılabilir.

Tüm bu sebepler tam da günümüzde gerçek görünümlü bir aldanmacadır.”Birisi söylemişti hatta bir zamanlar sen efendimsin.”Bu kelamı şehirliler arada bir okuyup gördüklerinde içlerinden güler de geçerler. Ancak bu lafın doğruluğu son yıllarda iyice ortaya çıkmaya başlamıştır ve çok yakında kendini ayan beyan ispat edecektir.

    Köyden kente göç nedenlerini şöylece sıralama mümkün; Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı,Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması,Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi,Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması,Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması,Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler,Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği,İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri,Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkânlarının fazlalığı

      Teknoloji bağımlısı bile olsanız birçok beldede ulaşamayacağınız bir imkan neredeyse pek kalmamış gibi. Hele bir de ufak bir hususi ulaşım aracınız ve belde içinde kargo-posta hizmeti var ise; köylerde bile şehirdeki imkanlar yanı sıra kırsalın nimetlerinden faydalanabilirsiniz.
Kendiniz üretemiyorsanız bile pazardan en iyi tarhanayı, salçayı, yoğurdu yapan kişilerden muhabbet ederek şehirdekinin üçte biri fiyatına harikulade gıdalar alacaksınız.